λαμπρός


λαμπρός
3 блестящий, славный
- λαμπρῶς

Ancient Greek-Russian simple. 2014.